ZNAKI ZAKAZUJĄCE RUCHU LUB WJAZDU
B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach pojazdów, kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.
Nie wolno wjeżdżać ani z jednej ani z drugiej strony. Można chodzić pieszo. Znak ten może być
umieszczony również na jezdni. W praktyce stosowane są wyjątki na rzecz osób niepełnosprawnych
i komunikacji publicznej.
Znak ten stosowany jest w celu zamknięcia drogi dla ruchu z powodu robót drogowych, złego stanu
technicznego, przeznaczenia drogi do innych celów, przeznaczenia drogi do ruchu tylko
określonych pojazdów.
B-2 – zakaz wjazdu pojazdów na drogę od strony umieszczenia znaku.
Dotyczy również kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy. Najczęściej ustawiany na drodze
jednokierunkowej, co oznacza, że wjazd dozwolony jest z drugiej strony, w miejscach, w których
ustalono tylko wyjazd z obiektu, na drogach w dwóch jezdniach jednokierunkowych przy lewej
jezdni.
ZNAKI ZAKAZUJĄCE WJAZDU POJAZDÓW OKREŚLONEJ KATEGORII LUB O
OKREŚLONYCH PARAMETRACH
B-3 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Oznacza zakaz wjazdu wszelkich pojazdów silnikowych. Jedynym wyjątkiem są motocykle
jednośladowe. Nie wolno jednak wjeżdżać motocyklem z wózkiem bocznym, przyczepą i
trójkołowym. Stosowany na drogach o niewielkiej szerokości lub na obiektach o małej nośności.
B-4 – zakaz wjazdu motocykli (wszystkich);