ZNAKI DROGOWE OSTRZEGAWCZE

INNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE

A-25 spadające odłamki skalne

Znak A-25 ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych. Spotykany jest najczęściej w górach i w pobliżu kamieniołomów.

A-26 lotnisko

Znak A-26 ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca. Stosowany w pobliżu lotnisk i lądowisk i uprzedza o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca, które mogłoby wywołać zaskoczenie kierującego i spowodować nieprawidłowy manewr.

A-18a zwierzęta gospodarskie

Znak A-18a ustawiany jest w miejscach, w których regularnie przepędzane są zwierzęta gospodarskie w poprzek lub wzdłuż drogi, np. przy ośrodkach hodowlanych, pastwiskach, dużych gospodarstwach rolnych. Ostrzega on o możliwości napotkania na drodze zwierząt, których obecność może zagrażać kierującym pojazdami.A-18b zwierzęta dzikie

Znak A-18b jest stosowany do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę. Należy zwolnić, bowiem zwierzęta pojawiają się nagle! Sarny, dziki, zające, jelenie i inne dziki zwierzęta wędrują najczęściej przed zapadającą nocą lub o świcie. W niektórych rejonach są one bardzo oswojone z ruchem drogowym i takim zachowaniem zagrażają kierującym, bo żerują blisko drogi; Miejsca ustawienia takich znaków ustalane są przez służby leśne. Należy jednak pamiętać, że na drogach, przy których nie zostały ustawione znaki A-18b, również mogą pojawić się zwierzęta, szczególnie w okolicach leśnych w nocy lub o zmierzchu. Zderzenie ze zwierzęciem jest niezwykle groźne zarówno dla kierujących pojazdami, pasażerów jak i dla samych zwierząt.

A-14 roboty na drodze

Znak A-14 ostrzega o prowadzonych na drodze robotach. Możemy napotkać zmienioną organizację ruchu, materiały, maszyny i urządzenia oraz robotników na drodze. Wiąże się to z utrudnieniami w podróży.Jeżeli roboty drogowe związane są z umieszczeniem lub odnową oznakowania poziomego (malowanie, nakładanie oznakowania grubowarstwowego lub taśm), łącznie ze znakiem A-14 umieszcza się tabliczkę T-19.A-33 zator drogowy

Znak ostrzega o częstym zablokowaniu ruchu pojazdów. Stojące pojazdy mogą nie być w porę dostrzeżone przez kierujących nadjeżdżającymi pojazdami W takiej sytuacji dojeżdżając do pojazdów, które już się zatrzymały, możemy włączyć światła awaryjne. Nie jest to wymagane przez kodeks ale przyjęte i stosowane zwyczajowo. Znak taki możemy spotkać przed przejściem granicznym lub bramką na autostradzie. Znak ten może być stosowany jako świetlny i ostrzega wtedy o pojazdach stojących na jezdni w odległości do 300 m.A-30 inne niebezpieczeństwo

Znak A-30 ostrzega przed niebezpieczeństwem innego rodzaju, niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.Występuje łącznie z tabliczka, wskazującą przy pomocy symbolu lub napisu rodzaj niebezpieczeństwa, o którym ostrzega znak.
Może to być:

T-8 miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

T-10 przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze: w miejscu tak oznaczonym ruch na drodze wstrzymywany jest przez pracownika kolei podczas przejeżdżania pociągu

T-11 przeprawa promowa

T-12 podłużny uskok nawierzchni

T-13 odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

T-14 - miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

T-15 miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu

T-16 miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

T-17 granica państwa

T-18 - nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczceA-34 wypadek drogowy.

Znak A-34 ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów. Znak używany przez policję i służby ratownicze. Ustawiany jest czasowo na jezdni. Zabezpiecza jednocześnie osoby udzielające pomocy lub usuwające skutki wypadku. Znak A- 34 występuje również jako znak świetlny i włączany jest w razie potrzeby przez służby monitorujące drogę.