ZNAKI DROGOWE OSTRZEGAWCZE

ZNAKI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I RODZAJU DROGI

A-1 niebezpieczny zakręt w prawo.


Znak A-1 ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w prawo. Znak stosowany jest w celu oznakowania pojedynczego łuku poziomego, na którym droga skręca w prawo. Znakami ostrzegawczymi oznaczane są zakręty, których kąty i promienie mają określoną przez rozporządzenie wartość a także wszystkie zakręty, na których widoczność jest ograniczona.
Również wtedy, gdy na zakręcie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji. Znak ten stosowany jest poza miastami, a w miastach wtedy, gdy na drodze dopuszczalna jest prędkość większa niż 60km/h. Na ulicach miasta znak ten może znaleźć się wtedy, gdy uzasadnione jest to niekorzystnymi warunkami lokalnymi.
Znakiem A-1 oznaczony jest jeden zakręt, którego kierunek określa znak. Nie wolno wyprzedzać na zakręcie oznaczonym tym znakiem; należy zmniejszyć prędkość i dostosować ją do warunków;

A-2 niebezpieczny zakręt w lewo
Znak A-2 ostrzega przed niebezpiecznym zakrętem w lewo;
Odnoszą się do niego wszystkie zasady, które mają zastosowanie w stosunku do znaku A-1.

A3 niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo;
Znak A-3 ostrzega o dwóch zakrętach, z których pierwszy jest w prawo. Znak ten ustawiany jest w sytuacji, gdy odległość od końca pierwszego niebezpiecznego zakrętu do początku drugiego niebezpiecznego zakrętu jest mniejsza niż 300m. Nie ma znaczenia czy drugi zakręt jest w prawo czy w lewo

A-4 niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo.
Znak A-4 ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo.
Zasady ustawiania tego znaku są takie same, jak znaku A-3.

Jeżeli liczba zakrętów jest większa niż dwa, to stosuje się tabliczki T4, które określają liczbę tych zakrętów.
Jeżeli zakrętów jest więcej a odcinki proste między nimi są krótsze niż 300m to odcinek taki może być oznaczony znakiem A-3 lub A-4 i dodatkowo tabliczką T-2.
Na końcu ostatniego łuku umieszcza się tabliczkę T3 (koniec)

Może również być używana tabliczka T5 droga kręta. Dopuszczalne jest wtedy użycie świateł przeciwmgłowych przednich od zmierzchu do świtu także w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Znak najczęściej spotykany w górach.


A-22 - niebezpieczny zjazd

Znak A-22 ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Znak A-22 spotykany jest najczęściej w górach. Może być ustawiany łącznie z tabliczką T9 określającą w % spadek drogi. Nie wolno jechać na tzw. luzie lecz hamować silnikiem a bieg dobierać tak jak do jazdy pod górę;

A-23 stromy podjazd

Znak A-23 ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Odpowiedni bieg dobrać należy przed wjechaniem na wzniesienie. Również może występować łącznie z tabliczką T9 (%). Należy zachować rozsądek i nie wyprzedzać pod górę;A-11- nierówna droga

Znak A-11 ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.
Może to być wypukłość lub zagłębienie. Jedno i drugie przy zbyt szybkiej jeździe grozi utratą przyczepności i panowania nad pojazdem oraz uszkodzeniem samochodu. Należy zwolnić!
Jeżeli takie nierówności występują na odcinku drogi większym niż 500m to informuje o tym tabliczka T2.


A-11a próg zwalniający

Znak A-11a ostrzega o wypukłości w jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Oznaczane są w ten sposób elementy drogi celowo wybudowane lub zamontowane w celu wymuszenia ograniczenia prędkości. Na odcinku, na którym zastosowano progi zwalniające powinna być ograniczona prędkość (znakiem B-33). Jeżeli progi zwalniające znajdują się w strefie zamieszkania lub w strefie ograniczonej prędkości to znaki B-33 ograniczające prędkość na progach zwalniających mogą nie być stosowane.
A-12a zwężenie jezdni - dwustronne

Znak A-12a ostrzega o niebezpiecznym zwężeniu jezdni z obu stron. Zwężenie to może spowodować utrudnienia w ruchu. Należy zwolnić, żeby rozeznać się w sytuacji. Można spodziewać się też pieszych na jezdni. Pojawić się mogą inne znaki określające pierwszeństwo na tym odcinku;

A-12b zwężenie jezdni prawostronne

Znak A-12b umieszcza się przed miejscami, w których jezdnia jest zwężona z prawej strony.
Należy spodziewać się, że konieczna będzie zmiana pasa ruchu.


A12c zwężenie jezdni lewostronne

Znak A-12c umieszczany jest przed miejscami, w których jezdnia zwężona jest z lewej strony


Przy zwężeniu jezdni mogą łączni ze znakami A-12a, A-12b i A-12c mogą być ustawiane znaki B-31 i D-5, które określają kolejność przejazdu na zwężonym odcinku.


Znak B-31 zabrania kierującym wjazdu na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się. Znak ten wskazuje więc na obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwka. Znak stosowany w miejscach zwężenia jezdni, przed wąskimi mostami i wiaduktami. Nie jest bezwzględnie konieczne zatrzymywanie się. Zależy to od wielkości pojazdów. Kierujący musi ocenić gabaryty pojazdów i podjąć decyzję. Po drugiej stronie zwężonego odcinka musi być znak D-5.

Znak D-5 oznacza, że kierujący przejeżdżają pierwsi na zwężonym odcinku drogi, przed kierujący nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego. Nadjeżdżający z przeciwka muszą ustąpić pierwszeństwa, jeżeli gabaryty pojazdów i szerokość drogi tego wymaga. Po drugiej stronie zwężonego odcinka jezdni znajduje się znak B31.


A-31 niebezpieczne poboczeZnak A-31 ostrzega o niebezpiecznym poboczu. Znak oznacza miękkie, zbyt wysokie lub obniżone po prawej stronie drogi. Oznaczać również może przejście pobocza bitumicznego w pobocze ziemne, Nie należy jechać zbyt blisko prawej krawędzi. Nie zatrzymywać samochodu na poboczu. Istnieje również wersja odwrócona tego znaku, która oznacza niebezpieczne pobocze po lewej stronie..
A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Znak A-20 ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy (roboty na drodze, które powodują wprowadzenie ruchu w przeciwnym kierunku na jezdnię mającą dotychczas ruch jednokierunkowy. Droga dwujezdniowa przechodzi w tym miejscu w drogę jednojezdniową). Widząc ten znak należy powstrzymać się od wyprzedzania.
A-13 ruchomy most

Znak A-13 ostrzega o wjeździe na ruchomy most zwodzony lub obrotowy. Przed takimi obiektami umieszczane są też inne znaki ograniczające ruch na moście lub przed nim, np. zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości lub ograniczenie masy pojazdu. Przed mostem powinna być również instalowana sygnalizacja świetlna.
A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki;

Znak A-27 o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego. Znak ten stosuje się przed odcinkami ogólnodostępnych dróg, przebiegających po nabrzeżu lub po wysokim brzegu rzeki, kanału lub zbiornika wodnego, gdy odległość drogi od brzegu tych zbiorników jest mniejsza niż 10m.
A-15 śliska jezdnia

Znak A-15 ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni albo stałym lub okresowym jej zawilgoceniem. Znak ustawiany jest na odcinkach o śliskiej nawierzchni (np. kostka brukowa) lub zawilgoconych (las, okolice zbiorników wodnych. Nie ostrzega o śliskości spowodowanej deszczem, śniegiem czy gołoledzią.A-32 oszronienie jezdni

Znak ten stosowany jest wyłącznie w okresie zimowym i ostrzega o mogącym występować na określonych odcinkach dróg oszronieniu jezdni lub gołoledzi (wiadukty, wzniesienia, okolice zbiorników wodnych oraz przy wyjazdach z obszaru zalesionego na otwartą przestrzeń). Dotyczy to miejsc, gdzie oszronienie może nastąpić wcześniej niż na innych odcinkach drogi; Znak A-32 występuje również jako świetlny i wskazuje wtedy rzeczywisty stan jezdni, podając wskazania urządzeń pomiarowych umieszczonych przy drodze lub na nawierzchni.A-28 sypki żwir

Znak A-28 ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem lub grysem, który może być wyrzucany spod kół pojazdów. Może też być ustawiany na przy drogach, na których istnieje możliwość wzniecania kurzu przez przejeżdżające pojazdy w stopniu utrudniającym ruch innym kierującym. Wskazuje również na możliwość uszkodzenia pojazdu. Należy zwolnić i utrzymywać większy odstęp od pojazdów przed nami. Spotykany jest w szczególności na odcinkach dróg, na których prowadzona jest przebudowa nawierzchni. Również może być umieszczany przed wyjazdem z kamieniołomów i żwirowni.