ZNAKI DROGOWE OSTRZEGAWCZE

ZNAKI DOTYCZĄCE PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

A-9 przejazd kolejowy z zaporami.Znak A-9 ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Ustawiany przed przejazdami kolejowymi, zamykanymi na całej szerokości zaporami lub częściowo półzaporami. Nawet wtedy, gdy przejazd kolejowy wyposażony jest w zapory lub półzapory, kierujący ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i upewnienia się, że nie nadjeżdża pociąg;

A-10 przejazd kolejowy bez zapór.Znak A-10 ostrzega o przejeździe kolejowym, który nie jest wyposażony ani w zapory ani w półzapory. Zamknięcie takiego przejazdu może być sygnalizowane sygnalizacją świetlną lub nie jest sygnalizowane w ogóle. Zwykle przed przejazdem ustawiany jest wtedy znak B-20;


G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdniSłupki wskaźnikowe umieszczane są zarówno przed przejazdami z zaporami jak i bez zapór. Nad słupkiem z trzema kreskami umieszczany jest znak A9 lub A10 ostrzegający o przejeździe kolejowym z zaporami lub bez zapór.
Słupki są w wersji prawej lub lewej (tak jak słupki oznaczające obszar robót drogowych, należy umieć rozróżniać prawe od lewych) .
Słupek ze znakiem ostrzegawczym A9 lub A10 umieszczany jest w odległości takiej jak znaki ostrzegawcze; słupek z dwiema kreskami znajduje się w 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu kolejowego a słupek wskaźnikowy z jedną kreską w 1/3 odległości znaku od przejazdu.
Czasami są tylko dwa słupki lub tylko jeden (w zależności od lokalnych warunków).O ilości torów na przejeździe informuje tzw. krzyż Św. Andrzeja:
G3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym

Znaki G-3 i G-4 wyznaczają miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; znaki te informują, że na przejeździe występują odpowiednio jeden lub więcej torów.
Krzyż Św. Andrzeja nie nakazuje bezwzględnego zatrzymania się. Jeżeli jednak pod nim umieszczony jest znak B20 STOP to zatrzymanie się jest obowiązkowe. Kontynuowanie jazdy może nastąpić po upewnieniu się przez kierującego o możliwości bezpiecznego przejazdu.
Przed przejazdem kolejowym stosuje się również sygnalizatory świetlne, wysyłające tylko sygnał barwy czerwonej. Czasem w połączeniu z sygnałem dźwiękowym. Obydwa te sygnały stanowią bezwzględny zakaz wjazdu na przejazd kolejowy.

Znak A-9 lub A-10 występować może łącznie z tabliczką T-7, wskazuje układ torów w stosunku do drogi.