ZNAKI DROGOWE OSTRZEGAWCZE

ZNAKI OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE SKRZYŻOWAŃ I PIERWSZEŃSTWA


A-7 ustąp pierwszeństwa

Znak ustawiany przed skrzyżowaniami. Wyjątkowo jest w formie odwróconego trójkąta aby mógł być rozpoznawany również od tyłu i np. wtedy, gdy znaki oblepione są śniegiem.
Ostrzega on o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem i nakazuje ustąpienie pierwszeństwa pojazdom, które jadą drogą z pierwszeństwem. Dotyczy najbliższej jezdni.
Znak ten dotyczy również pojazdów szynowych.
Znak A-7 jest umieszczany możliwie blisko skrzyżowania, nie dalej jednak niż 50m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60km/ h i 25 m na drogach pozostałych.


Na drogach o wyższych prędkościach znak A-7 poprzedzony jest znakiem A-7 w odległości 150 -300 m łącznie z tabliczką T 1
Znak A7 może być ustawiony przed torowiskiem i ma znaczenie takie, jak znak ustawiony przed skrzyżowaniem dróg, tzn. kierujący, zbliżając się do torowiska jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi szynowemu.
Znak A-7 może również być ustawiany w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu, tam gdzie obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wynika z przepisów ustawy (np. wyjazd na drogę z obiektu przydrożnego).
Zamiast A-7, w miejscach gdzie widoczność jest znacznie ograniczona lub utrudniona może być stosowany znak B-20 (znaki zakazu).


B-20 - stop (zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania)


Różnica między nimi jest taka, że B-20 nakazuje zatrzymanie się, a A-7 nie. Obydwa jednak ostrzegają przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem i nakazują ustąpienie pierwszeństwa. A-7 może też poprzedzać B-20 ( przed szczególnie niebezpiecznymi skrzyżowaniami). A-7 występuje w parze z D-1 (droga z pierwszeństwem).


Jeżeli droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost to pod A-7 znajdują się tabliczki T-6a i T-6c, które pokazują faktyczny przebieg drogi z pierwszeństwem.

A-6a - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach. Znak A-6a ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Informuje jednocześnie o pierwszeństwie na tym skrzyżowaniu.


A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie drogi Informuje o pierwszeństwie na skrzyżowaniu i wskazuje, że droga podporządkowana jest drogą dwukierunkową.

A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie drogi. Informuje o pierwszeństwie na skrzyżowaniu i wskazuje, że droga podporządkowana jest drogą dwukierunkową.
A-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony. Droga jest jednokierunkowa a więc nie można w nią skręcić. Przebieg tej drogi może być różny, niekoniecznie taki jak na znaku.
Częsty na autostradach, na tzw. łącznicach dróg lub innych drogach kończących się pasem włączania. A-6e jw. tylko z lewej strony;

A-5 skrzyżowanie dróg.

Ostrzega o skrzyżowaniu dróg równorzędnych. Równie dobrze mogłoby tego znaku nie być, bowiem ruch na tym skrzyżowaniu odbywa się wg zasad ogólnych czyli pierwszeństwo mają nadjeżdżający z prawej strony. Znak ten stosuje się na obszarze zabudowanym w sytuacjach, gdy droga na poprzedzającym odcinku była drogą z pierwszeństwem i gdy skrzyżowanie z powodu swojej geometrii może sugerować kierującym inne zasady pierwszeństwa. Nie nadawanie pierwszeństwa drogom na skrzyżowaniach jest sposobem uspokojenia ruchu. Jeżeli stosowany jest znak A-5, to jest on ustawiany na wszystkich wlotach na skrzyżowanie.

A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Znak ten nie określa pierwszeństwa, tylko ostrzega o zbliżaniu się do ronda. Przed wjazdem na rondo ujrzymy znaki, które nakazują nam określone zachowanie . W Polsce przed rondem ustawiany jest znak A-7 ustąp pierwszeństwa znajdującym się na rondzie. Znak ten stosuje się głównie poza obszarami.