ZNAKI DROGOWE OSTRZEGAWCZE

PRZEZNACZENIE ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH


Znaki ostrzegawcze stosuje się w celu uprzedzenia o takich miejscach na drodze, w których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na występujące lub mogące występować w tych miejscach niebezpieczeństwo.
Znaki te stosuje się nie tylko w miejscach, gdzie niebezpieczeństwo występuje stale, lecz również tam, gdzie występuje ono okresowo zależnie od okoliczności, pory dnia, roku itp.
Podczas ustawiania znaków ostrzegawczych uwzględniany jest charakter drogi i jej położenie.
Znaki ostrzegawcze mają szczególne znaczenie na drogach o dużej dopuszczalnej prędkości i dlatego określona jest odległość umieszczania znaków od miejsca niebezpiecznego, by mógł odpowiednio wcześnie uprzedzać o niebezpieczeństwie.

ZASADY UMIESZCZANIA NA DRODZE ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH


1.Na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60km/h znaki ostrzegawcze ustawiane są w odległości do 100m od miejsca niebezpiecznego.
2.Na drogach o prędkości dopuszczalnej powyżej 60km/h znaki ostrzegawcze umieszczane są w odległości 150-300m od miejsca niebezpiecznego.
Takie odległości podyktowane są różnicą prędkości pojazdów.
Wyjątek stanowi znak A-7 ustąp pierwszeństwa, który ustawiany jest odpowiednio do 25 i do 50m od skrzyżowania.
Na obszarze zabudowanym zwykle jednak stoi tuz przed skrzyżowaniem.

Jeżeli znak jest w innej odległości lub celowe jest dokładne poinformowanie kierującego to stosuje się tabliczki:


T-1 informuje ona o odległości od miejsca niebezpiecznego;
tabliczkę T-1 umieszcza się pod znakiem, gdy nie można umieścić znaku w odległościach określonych wcześniej. Odległość podawana jest w metrach z dokładnością do 10m.


T-2 informuje o długości odcinka drogi, na której występuje lub powtarza się niebezpieczeństwo; Stosowana jest wtedy, gdy niebezpieczeństwo określone znakiem powtarza się lu występuje na odcinku drogi o długości przekraczającej 500m.


Tabliczki te występują oczywiście łącznie ze znakami ostrzegawczymi wskazującymi rodzaj niebezpieczeństwa.


Jeżeli odcinek drogi, na którym występuje lub powtarza się niebezpieczeństwo kończy się, to informacja o tym jest na tabliczce T-3 i odpowiednim znaku ostrzegawczym.

Znaki ostrzegawcze mogą też być malowane na jezdni.