ZNAKI NAKAZUJĄCE PRĘDKOŚĆ MINIMALNĄ
C-14 – prędkość minimalna
Znak C-14 nakazuje kierującemu jazdę z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku
liczbą km/h. Znak ten umieszcza się na drogach, na których kierujący zmniejszają prędkość z
przyczyn, które nie są spowodowane warunkami ruchu czy też stanem technicznym drogi (np. duża
atrakcyjność widokowa otoczenia). Znaki takie umieszczane są też w pobliżu obiektów
wojskowych, lotnisk itp.
Dyrektywa znaku C-14 nie jest bezwzględna. Kierujący określając prędkość pojazdu
powinien wziąć pod uwagę warunki jazdy (prędkość bezpieczna). Jeżeli warunki tego wymagają
może a nawet powinien zmniejszyć prędkość. Oczywistą jest rzeczą, że kierujący ma jednocześnie
obowiązek stosowania się do ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych.
Znak C-14 odwoływany jest znakiem C15.
C–15 – koniec minimalnej prędkości
Znak C-15 oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna wyrażona znakiem C-14
przestaje obowiązywać. Znak C-15 jest jedynym sposobem odwołania prędkości minimalnej
wyrażonej znakiem C-14.