ZNAKI DOTYCZĄCE POSTOJU
D-18 – parking
Znak D-18 – oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołu pojazdów) z
wyjątkiem przyczep kempingowych. Jeżeli wraz ze znakiem D-18 umieszczona jest tabliczka T-
23e, to dopuszcza się również postój przyczep kempingowych. Jeżeli parking przeznaczony jest do
postoju pojazdów określonego rodzaju to w dolnej części znaku umieszcza się symbol tego pojazdu.
W razie potrzeby wskazania określonego sposobu parkowania pojazdów na drodze, pod
znakiem D-18 umieszcza się tabliczkę T-30 podającą sposób ustawienia pojazdów.
Tabliczka T-30 posiada wiele odmian
Jeżeli postój został wskazany znakiem D-18 z tabliczką T-30 to koniec odcinka drogi
przeznaczonego do postoju oznacza się znakiem D-18 z tabliczką T-3a
D-18a – parking – miejsce zastrzeżone
Znak D-18a oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.