ZNAKI INFORMUJĄCE O RODZAJU DROGI LUB OBSZARU
Znaki te wiążą się bardzo ściśle z definicjami. Warto więc przypomnieć te definicje.
D-7 – droga ekspresowa
Znak D-7 stosowany jest w celu oznaczenia początku lub kontynuacji drogi ekspresowej. W
celu oznaczenia drogi ekspresowej, za przejazd którą pobierana jest opłata, stosuje się dodatkowe
oznakowanie tabliczką T-28 i T28a.
D-8 – koniec drogi ekspresowej
Znak D-8 stosowany jest w celu oznaczenia końca drogi ekspresowej.
D-9 – autostrada
Znak D-9 stosowany jest w celu oznaczenia początku lub kontynuacji autostrady. W celu
oznakowania autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata, stosuje się dodatkowe
oznakowanie tabliczką T-28 i T-28a.
D-10 – koniec autostrady